fbpx

ASYSTENCI

ASYSTENT „ZDROWE ODŻYWIANIE”

Odpowiednie odżywanie oznacza stosowanie zróżnicowanej diety z wykorzystaniem wysokiej jakości żywności – co stanowi podstawowy wskaźnik warunkujący odpowiedni skład mikrobiomu jelitowego, prowadząc do bardziej zróżnicowanej i prawidłowej mikroflory jelitowej. Dotyczy to szczególnie żywności pochodzenia roślinnego, które zawiera różne rodzaje błonnika pokarmowego; im posiłek bardziej obfitujący w błonnik, tym bardziej wzbogacona w dobroczynne mikroorganizmy będzie mikroflora jelitowa. Brak dbałości o różnorodność spożywanych posiłków, jak i wysoką jakość diety związana jest z osłabieniem, stanem zapalnym i słabymi wynikami klinicznymi. Ponadto różnorodność i skład mikrobiomu zmienia się znacznie na całej długości przewodu pokarmowego, co może wynikać z różnej ekspozycji na składniki dietetyczne. Na przykład tylko 15% węglowodanów (głównie błonnika), 5-34% białka i bardzo mało tłuszczu trafia z jamy ustnej do dystalnej części jelita grubego.

Szacuje się, że zmiana diety reguluje skład mikroflory jelitowej prawie pięć razy bardziej niż genetyka i jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka. Podczas gdy krótkoterminowe zmiany w diecie mogą powodować przejściowe zmiany w mikrobiomie jelitowym, długoterminowa zmiana schematu diety może prowadzić do znacznych zmian w składzie.

Zbilansowane, składające się z wysokiej jakości produktów posiłki to jeden z kluczowych czynników warunkujących zdrowe życie naszych bakterii jelitowych.

ASYSTENT „SEN”

Mikrobiom jelitowy jako ekosystem polimikrobowy, współistnieje z ludzkim ciałem i wchodzi z nim w symbiotyczne interakcje. Może wpływać na sen i związane z nim funkcje fizjologiczne na wiele różnych sposobów: przesuwając rytmy okołodobowe, zmieniając cykl snu i czuwania, wpływając na hormony regulujące sen oraz wspomniane czuwanie. Jednak ta wielopłaszczyznowa komunikacja działa również w drugą stronę. Długość snu oraz jego jakość wpływa na różnorodność drobnoustrojów żyjących w jelitach.

Niedostateczna ilość snu bardzo szybko, w sposób negatywny wpływa na skład mikrobioty zasiedlającej jelita. Szwedzkie badanie z udziałem dorosłych, zdrowych osób ujawniło, że niewystarczająca ilość snu (na skutek zaledwie dwóch kolejnych nocy) spowodowały szkodliwe zmiany w składzie mikrobiomu. Po dwóch nocach trwających zaledwie cztery i pół godziny snu każda, liczba niektórych korzystnych szczepów bakteryjnych w przewodzie pokarmowym uczestników badania zmniejszyła się o prawie 50%. Co gorsza, ich profil mikrobiomu jelitowego zaczął przypominać występujący u osób otyłych.

W przypadku różnej długości deprywacji snu w nocy próba rekompensaty jego niedoboru w postaci krótkich drzemek w ciągu dnia jako długoterminowego substytutu jest nieskuteczna. Wynika to z zaprojektowania ludzkiego ciała, w tym mikrobiomu do przewidywalnych cykli snu, czuwania i jedzenia. Zakłócenie tego rytmu negatywnie wpływa na skład mikrobiomu. Istnieją dowody na dwukierunkową zależność między zaburzeniami snu a zmianami w mikrobiomie jelitowym, które indukują potencjalne zmiany metaboliczne, sercowo-naczyniowe i neurokognitywne. Natomiast fragmentacja snu (SF), znacznie bardziej powszechna sytuacja, wyraźnie przyczynia się do fenotypowych konsekwencji zespołu obturacyjnego bezdechu sennego oraz stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego, które prowadzą do zmian metabolicznych i naczyniowych, nawet przy braku ograniczenia snu. W rzeczywistości badania na modelach mysich wykazały, że SF wiąże się zarówno ze znaczącymi zmianami w strukturze mikrobiomu jelitowego, jak i zmianami metabolitów w kale.

ASYSTENT „WYSIŁEK FIZYCZNY”

Ostatnie badania sugerują, że ćwiczenia fizyczne mają wiele zalet dla mikroflory jelitowej. Jest to związane ze wzrostem liczby korzystnych gatunków drobnoustrojów i wzbogacaniem ich różnorodności, a także ze zwiększoną syntezą krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFAs) i metabolizmem węglowodanów.

Badania wykazały na przykład, że nawet niewielkie zmiany mogą przynieść rezultaty. Na przykład zwiększenie częstotliwości umiarkowanych ćwiczeń z nigdy do codziennych, prowadzi do większej różnorodności bakterii komensalnych. Ogólnie rzecz biorąc, coraz więcej dowodów sugeruje, że regularne ćwiczenia aerobowe przynoszą korzyści dla mikroflory jelitowej, która może być częściowo odpowiedzialna za dobroczynny regularnej aktywności fizycznej dla zdrowia ludzkiego. Ten obszar badań bez wątpienia umożliwi wiele ekscytujących osiągnięć w nadchodzącej dekadzie, a na daną chwilę na wiele pytań wciąż trzeba odpowiedzieć. Oprócz wyjaśnienia związanych z tym mechanizmów, efekty różnych form ćwiczeń wymagają dalszych badań.

Otwarte pytania obejmują następujące: Jaka częstotliwość, tryb lub intensywność wykonywania ćwiczeń jest najlepsza? W jaki sposób ćwiczenia wpływają na mikrobiom dzieci lub osób starszych?

ASYSTENT „ANTYSTRES”

Stres przyczynia się do pogorszenia mikroflory jelitowej i doprowadza do poważnych chorób układu pokarmowego. Ma on wpływ na mikrobiotę, gdyż powoduje długoterminową redukcję pożytecznych bakterii kwasu mlekowego. Przewlekle działający stres może być przyczyną zespołu nieszczelnego jelita, jak również zespołu jelita drażliwego.

YouTube