fbpx

EKIPA SPRZĄTAJĄCA

Ekipa sprzątająca, czyli wszystko to, co odpowiada za sprzątanie niepożądanych gości i nie pozwala nagromadzić się toksynom oraz złogom. W obrębie śluzówki jelit możemy wyróżnić kilka płaszczyzn, które stanowią zarazem swoiste bariery (mechaniczną, immunologiczną, mikrobiologiczną i chemiczną), za których pośrednictwem (jeżeli funkcjonują prawidłowo) patogeny oraz toksyny mają uniemożliwiony dostęp do głębszych warstw organizmu i ostatecznie zostają unieszkodliwione a w następstwie z niego wydalone.

Płaszczyzna mechaniczna odgrywa kluczową rolę w funkcjach bariery jelitowej. Ta rola zależy w dużej mierze od integralności komórek nabłonkowych błony śluzowej i ich sąsiedniego ścisłego połączenia. Ogólnie rzecz biorąc, mechaniczna płaszczyzna obejmuje również ruch jelit, ruch rzęsek komórek nabłonka jelitowego i perystaltykę jelit, z których wszystkie mogą zmniejszać ryzyko przylegania patogenu do komórek nabłonka błony śluzowej, zapobiegając zbyt długiemu pozostawaniu bakterii w błonie śluzowej jelita, podobnie jak samooczyszczanie jelit. Zaburzenia w obrębie tej płaszczyzny charakteryzują się zwiększoną przepuszczalnością błony śluzowej jelit i uszkodzeniem komórek nabłonkowych, takim jak martwica komórek, apoptoza i owrzodzenie.

Bariera immunologiczna jelit składa się głównie z wydzielniczej immunoglobuliny jelitowej (S-IgA), tkanki limfatycznej związanej z jelitami (GALT) i funkcji obronnej wątroby (oś jelita-wątroba). Składniki te działają razem, aby zapobiec inwazji patogenów i uszkodzeniu jelit i ciała poprzez odporność humoralną i komórkową. 95% mikroflory w jelitach to bakterie beztlenowe. Przyłączają się one do określonych receptorów na powierzchni komórki nabłonkowej, tworząc struktury błon drobnoustrojowych, i mogą powstrzymywać kolonizację i proliferację patogenów oraz promować perystaltykę jelit i przepływ śluzu. Bakterie żyjące w jelitach i mikrostruktura przestrzenna jelita gospodarza są od siebie współzależne i interaktywne; tworzą względnie stabilny, wielowarstwowy mikrosystem w świetle jelita, biologicznie antagonistyczny wobec patogenów. Microbiota aktywuje układ odpornościowy w jelitach i zwiększa wydzielanie S-IgA i IgM.

Bariera chemiczna w obrębie jelit składa się ze śluzu, soku trawiennego i substancji przeciwdrobnoustrojowej wytwarzanej przez mikroflorę jelitową. Składniki te mogą rozcieńczać toksyny, zabijać bakterie chorobotwórcze oraz łączyć się i ograniczać wchłanianie endotoksyny.

YouTube